Ukraina po wyborach 2007

Siedemnaście lat od uzyskania niepodległości i trzy lata po Pomarańczowej Rewolucji, Ukraina ponownie znalazła się na rozdrożu: 30 września br. odbyły się przedterminowe wybory do Rady Najwyższej Ukrainy. Wiadomo już, że wybory wygrała Partia Regionów Wiktora Janukowycza, drugie miejsce zajął blok Julii Tymoszenko, trzecie zaś popierany przez prezydenta Wiktora Juszczenkę, blok Nasza Ukraina - Ludowa Samoobrona. W Studiach i Analizach nr 350 pt. Ukraine at a Crossroads Marek Dąbrowski analizuje obecny stan ukriańskiej gospodarki i wskazuje na makroekonomiczne, społeczne, strukturalne i instytucjonalne reformy, przed którymi stoi obecnie Ukraina i które bedą wyzwaniem dla nowego ukraińskiego parlamentu. Prof. Dąbrowski podkreśla, że choć Ukraina zdołała zbudować zręby gospodarki rynkowej, jej kapitalizm jest fragmentaryczny i wciąż daleki od modelu. Podobnie jest z demokracją, która jest bardzo młoda, a przez to niestabilna i podatka na różne polityczne zawirowania.