Ukraina doznała szoku ale nie przeszła terapii

Sytuacja makroekonomiczna na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii, obecna sytuacja polityczna w regionie i napięcia w krajach post-sowieckich to główne tematy poruszone podczas warsztatu makroekonomicznego "Sektory wrażliwe w gospodarkach państw Partnerstwa Wschodniego", który się odbył 16 kwietnia w Warszawie.

Eksperci Małgorzata McKenzie i Mykola Ryzhenkov przedstawili wyniki raportu makroekonomicznego dotyczące Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Raport podsumowywał sytuację w tych krajach w różnych dziedzinach: handel i przemysł, polityka monetarna, rynek pracy, transparentność. Jak piszą autorzy w podsumowaniu raportu: "W tej chwili Ukraina pogrąża się w niestabilności makroekonomicznej, a to ma niekorzystny wpływ na Białoruś i Mołdawię. Jeżeli mamy być świadkiem ożywienia gospodarczego w tym regionie, to pierwszym krokiem musi być ukończenie sporu między Rosją a Ukrainą."

Analiza makroekonomiczna była przyczynkiem do dyskusji na temat sytuacji politycznej w regionie i strategicznego podejścia do rozwiązania problemów. James Roaf z MFW i Rafał Antczak z Deloitte zwrócili uwagę na dwie kwestie: czy finansowanie zewnętrzne stanowi rzeczywistą zachętę do rozwoju tych krajów? I czy reformy powinny być wdrożone na raz czy stopniowo? Rafał Antczak wskazał, że sukces kraju w 90 proc. zależy od sił wewnętrznych, a tylko w 10 proc. od pomocy zewnętrznej.

Sytuacja na Ukrainie prowokuje porównanie, jak kraje post-radzieckie odradzały się po upadku komunizmu, w tym szczególnie nasuwa się paralela z Polską. Jak stwierdził Sebastian Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w Polsce mieliśmy terapię szokową, natomiast na Ukrainie nastąpił szok, ale już bez terapii.

Paneliści zgodzili się również, że w Europie nie ma jasnej wizji co do strategii na Ukrainie. Co więcej, Partnerstwo Wschodnie powstało w zupełnie innym kontekście politycznym i jego cele powinny być teraz skorygowane.

***

Warsztat został zorganizowany przez CASE - Center for Social and Economic Research i HAS Institute of World Economics (IWE - Hungary) w ramach projektu “Mapping out vulnerable sectors in the Eastern Partnership countries – structural change, Visegrad experience and relevance for EU policy”.