Transformacja i zmiana instytucjonalna: podsumowanie 25 lat przemian

Podczas Trinity Economic Forum 2015 Christopher Hartwell, prezes zarządu CASE, przedstawił analizę 25 lat transformacji gospodarczej w krajach Europy Wschodniej. Zerwanie z komunizmem, deregulacja, nowe podejścia do podatków i wzrost gospodarczy - wszystko to były ogromne zmiany, które nastąpiły w tej części kontynentu. Gdy nastapił kryzys gospodarczy, pojawiły sie jednak nowe wyzwania, z którymi nie wszyscy sobie poradzili - często przez to, że za wzór brali modele zachodnie zamiast opracowywać własne ścieżki transformacji politycznej i instytucjnej.