CASE Working papers, Europe, kobiety, Labor market, social policy and social services, rynek pracy, zatrudnienie

The Collaborative Economy in Poland and Europe: A Tool for Boosting Female Employment?

 

„Ekonomia współpracy” jest stosunkowo nowym zjawiskiem ekonomicznym opartym na bezpośrednim świadczeniu sobie usług przez ludzi, z ograniczeniem pośredników i za pomocą platform internetowych. Ten model biznesowy przyciąga coraz większą uwagę w Europie.

 

Statystyki pokazują, że w Polsce występuje ponadprzeciętna liczba kobiet zainteresowanych samozatrudnieniem. Ponadto, zatrudnienie kobiet w Polsce jest dość niskie w porównaniu z europejską średnią. Z tego powodu, ekonomia współpracy niesie ze sobą duży potencjał w zakresie zwiększania udziału kobiet w rynku pracy.

 

Publikacja Karoliny BeaumontThe Collaborative Economy in Poland and Europe: A Tool for Boosting Female Employment?” omawia wyzwania stojące przed ekonomią współpracy jako systemem stymulującym społeczne i ekonomiczne równouprawnienie kobiet oraz ocenia możliwości zwiększenia stopy zatrudnienia kobiet w Polsce dzięki rozwojowi takiego modelu ekonomicznego.