Eastern Europe, Caucasus and Central Asia

Świat organizacji pozarządowych w Polsce nie byłby tak silny, gdyby nie współpraca z biznesem - debata w Pałacu Prezydenckim nt. "25 lat wolności. 25 lat zaangażowania biznesu w budowę społeczeństwa obywatelskiego".

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz prezesi polskich firm, które wspierają organizacje pozarządowe finansowo, rzeczowo czy pracą woluntariuszy (pracowników firm i prezesów) spotkali się 18 września b.r. w Pałacu Prezydenckim.
 

Debata została zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Koalicją „Prezesi-wolontariusze 2011”. Podczas spotkania omawiano doświadczenia współpracy miedzy światem organizacji pozarządowych i środowiskiem przedsiębiorców oraz jej przyszłość (perspektywy rozwoju, formy współpracy i najważniejsze problemy). Powtarzającym się motywem w wielu wypowiedziach była konieczność budowania solidnych i długookresowych partnerstw w miejsce relacji incydentalnych i polegających wyłącznie na wsparciu finansowym.
 

Ewa Balcerowicz, przewodnicząca Rady Fundacji CASE, dokonała wprowadzenia do pierwszej części debaty. Omawiając historię współpracy obu sektorów, zwróciła m.in. uwagę na to, że reformy gospodarcze sprzed 25 lat polegające na odpolitycznieniu gospodarki i wprowadzeniu mechanizmów rynkowych uwolniły energię Polaków, którzy masowo zaczęli zakładać własną działalność gospodarczą.
 

Cieszy, że wzorem dojrzałych gospodarek i dojrzałych demokracji, polskie przedsiębiorstwa –  te założone przez obywateli polskich oraz te utworzone przez kapitał zagraniczny – coraz częściej i na coraz większą skalę angażują się w sprawy lokalne i ogólnokrajowe, wspierając finansowo i rzeczowo działalność organizacji pozarządowych, angażując się w działalność społeczną bezpośrednio oraz poprzez organizowanie i wspieranie wolontariatu pracowniczego. Aktywność społeczna sektora przedsiębiorstw jest bardzo ważną metodą rozwiązywania problemów społecznych, promowania edukacji, i, co ważne, znakomicie uzupełnia aktywność społeczną indywidualnych osób. W wolnym społeczeństwie ważna jest samoorganizacja i jednostkowe zaangażowanie w sprawy społeczne i publiczne, bez ciągłego oglądania się na rząd i sektor rządowy. Jednocześnie demokracja – w przeciwieństwie do systemu autorytarnego – daje swobodę w podejmowaniu takiej aktywności” – mówiła przewodnicząca Rady Fundacji CASE.


W debacie udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie (prezesi lub wiceprezesi Orange Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ENEA S.A., PZU, Grupy ANG S.A., Genworth Financial Insurance Group Services Polska oraz Fundacji Kronenberga działającej przy banku Citi Handlowym), przedstawiciele organizacji pozarządowych (Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej, Janusz Pawłowski z Fundacji Integracja, ks. Jacek Stryczek ze Stowarzyszenia Wiosna, Janusz Makuch ze Stowarzyszenia Kultury Żydowskiej w Krakowie), eksperci (prof. Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Koźmińskiego oraz Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”) oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców zajmujących się kwestią społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) (prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Forum Darczyńców).
 

 

Zdjęcia: Kancelariia Prezydenta RP