Europe, finance, Financial sector, UE

Startuje projekt FIRSTRUN o politykach fiskalnych UE

1 marca 2015 r. ETLA - The Research Institute of the Finnish Economy ogłosił rozpoczęcie projektu “Firstrun”.  To międzynarodowy, ekonomiczny projekt badawczy, którego celem jest rozpoznanie potrzeby koordynacji polityk fiskalnych w UE, ocena spójności  dotychczasowych działań UE w ramach zarządzania gospodarczego oraz zidentyfikowanie ewentualnych braków w ramach zarządzania polityką fiskalną.

 

CASE bierze udział w projekcie wraz z sześcioma partnerami: Institute for Advanced Studies (Austria), London School of Economics, LUISS University (Włochy), Institute of Economic Research (Słowacja), Centre for European Policy Studies (Belgia), National Institute of Economic and Social Research (UK).

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej – DG Innovation and Research, a jego liderem jest ETLA - The Research Institute of the Finnish Economy.

 

Rolą CASE w przedsięwzięciu jest przygotowanie analizy wiarygodności reguł fiskalnych UE. Ponadto, CASE w ścisłej współpracy z London School of Economics opracuje studia przypadków wdrażania mechanizmów koordynacji na poziomie narodowym.

 

Czas trwania projektu t przewidziany jest na 36 miesięcy, począwszy od  1 marca 2015 r. do lutego 2018 r. Na jego potrzeby uruchomiono stronę http://www.firstrun.eu/, powstaną też newsletter i kanały w mediach społecznościowych. Ponadto, w ramach projektu, zostaną zorganizowane dwie konferencje - jedna z nich będzie przygotowana przez CASE i ETLA w lutym 2017 r. Cel  konferencji to podsumowanie badań przeprowadzonych w projekcie i dyskusja o zarządzaniu polityką fiskalną w krajach pretendujących do europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.