Projekt „Start-up your idea!”: wspieranie przedsiębiorczości w Polsce, Słowacji i Czechach

Projekt zapewnił uczestnikom lepszy dostęp do rynku pracy i gospodarki cyfrowej oraz zwiększył ich konkurencyjność. Pokazywał, jak wykorzystać posiadaną już wiedzę i umiejętności oraz jak przekształcić pomysły w skuteczne plany biznesowe dla odnoszących sukcesy firm. Dzięki programowi opierającemu się na pracy w grupach złożonych z obywateli i przyjezdnych mieszkańców danego kraju, projekt wspierał integrację społeczno-ekonomiczną, rozumianą jako proces wzajemnego przystosowania się do siebie migrantów i społeczeństw przyjmujących.

Projekt koncentrował się na:

  • wyposażeniu uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju działalności gospodarczej;
  • promowaniu planów biznesowych powstałych w ramach projektu i już istniejących dobrych praktyk w Polsce, Słowacji i Czechach (w ramach internetowego repozytorium pomysłów);
  • umożliwianiu wymiany doświadczeń między polskimi, słowackimi i czeskimi trenerami i edukatorami, zajmującymi się edukacją w zakresie przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu wzięli udział w Start-up Camp – serii hybrydowych treningów i warsztatów, w czasie których mogli krok po kroku przygotować swój plan biznesowy. Uczestnicy dowiedzieli się, między innymi, jak przeprowadzić analizę rynku, zbudować skuteczny model biznesowy, rozwinąć swój produkt lub usługi, począwszy od produktu o minimalnej kluczowej funkcjonalności (MVP), skutecznie zareklamować swój produkt inwestorom i przejść fazę wchodzenia na rynek (GTM).

Projekt opierał się na nowej metodologii polegającej na pracy w międzykulturowych grupach, innowacyjnej na tle innych programów skupionych na rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki takiej metodzie, promował również integrację i różnorodność.

W ramach projektu zostały również przygotowane (anglojęzyczne) materiały, zawierające scenariusze zajęć i prezentacje. Można je znaleźć w bocznym panelu strony. Materiały są dostępne do ogólnego użytku, ze szczególnym wskazaniem dla edukatorów pracujących w międzykulturowych środowiskach.

Więcej informacji na anglojęzycznej stronie projektu: Startup Your Idea

Koordynator projektu: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Partnerzy: CASE (Polska), InBáze, z.s (Czechy), MAREENA (Słowacja)

Sponsor: Erasmus+ w ramach partnerstwa na małą skalę 

 

EN-Funded by the EU-POS