Europe, Financial sector, fundusze inwestycyjne, Global/Multiregional, Macroeconomics and macroeconomic policy, Pozostałe, rynek kapitałowy, System emerytalny

Średniookresowa projekcja działalności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych na regulowanym rynku giełdowym akcji

Prezentacja zespołu badawczego pod kierunkiem Jarosława Śmietaniaka na corocznym spotkanie sponsorów i przyjaciół Fundacji CASE.