Spotkanie wstępne projektu

W dniach 14-15 kwietnia odbyło się spotkanie wstępne projektu: "Wzmocnienie globalnej odpowiedzialności: Budowa sieci wiedzy dotyczącej współpracy na rzecz rozwoju w celu rozszerzenia zasięgu publicznych inicjatyw organizacji pozarządowych w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej". Projekt, finansowany przez EuropeAid, rozpoczął się w marcu 2008. Jego głównym celem jest wzmocnienie związków pomiędzy organizacjami pozarządowymi aktywnymi w sferze współpracy na rzecz rozwoju i  wiodącymi instytucjami naukowymi w nowych państwach członkowskich UE i UE-15, oraz ich partnerami w państwach rozwijających się. CASE koordynuje projekt we współpracy z ODI -  Overseas Development Institute. Uczestnikami projektu są: Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid (HAND) , Czech Forum for International Cooperation (FoRS), Slovak Nongovernmental Development Organizations Platform (PMVRO), Grupa Zagranica (Polska), CASE Zakaukazie, CASE Mołdowa, CASE Kirgistan.

Więcej nt. projektu: tutaj.

 Projekt jest sponsorowany przez Unię Europejską