Seminarium o barierach innowacyjnosci

Celem seminarium było pokazanie zróżnicowania barier innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach 2002-2006 wprowadziły innowacje. Skoncentrowano się na dwóch kwestiach. Po pierwsze,  na różnicach we  wrażliwości na bariery innowacyjności między dwoma grupami przedsiębiorstw innowacyjnych. Po drugie, komplementarności  barier innowacyjności każdej z tych grup przedsiębiorstw.

Opierając się na mikroekonomicznych danych z dwóch okresów badań Wspólnotowego Kwestionariusza dot. Innowacyjności dla lat 2002-2004 i 2004 -2006  wyodrębniono innowatorów stałych  (wprowadzili innowacje w obu okresach) i okresowych (wprowadzili innowacje w jednym okresie). Pokazano, iż w  przypadku innowatorów okresowych  bariery innowacyjności są jej hamulcem. Natomiast w przypadku innowatorów stałych – bariery odzwierciedlają słabości ich potencjału innowacyjnego. Różnice w charakterze barier odzwierciedlają się w róznicach w zakresie komplementarności barier.

Prezentacja