SEMINARIA BRE-CASE

Podziękowanie
CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych  serdecznie dziękuje za nadesłane gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu seminariów BRE Banku i CASE. Cieszymy się, że  wykład prof. Charlesa Goodharta wygłoszony na 100. seminarium spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i wierzymy, że dla wielu naszych seminaryjnych gości stał się impulsem do przemyśleń dotyczących przyszłego kształtu systemu finansowego.