07 Lut 2003

Rola sektora nieruchomości w wydajnej realokacji zasobów przestrzennych

Zeszyt zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas 63 seminarium, którego tematem była rola sektora nieruchomości w wydajnej realokacji zasobów przestrzennych. Zorganizowane przez Fundację CASE i BRE Bank SA, przy merytorycznej pomocy Fundacji Krakowski Instytut Nieruchomości, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych, seminarium odbyło się w Warszawie pod koniec listopada 2002 r.