Prognozy CASE dla Polski 2008

W 2008 roku gospodarka Polski nieznacznie zwolni. Wzrost PKB spadnie do 5 proc. z 6,5 proc. w tym roku, a inflacja wzrośnie do 3,2 proc – uważają Maciej Krzak, Mateusz Walewski i Przemysław Woźniak, autorzy najnowszego numeru kwartalnika makroekonomicznego CASE pt. Polska Gospodarka: Tendencje, Oceny, Prognozy.

Głównym powodem spowolnienia gospodarczego są gorsze wyniki produkcji przemysłowej i budownictwa oraz niezbyt korzystna sytuacja w gospodarce światowej. Wzrost inflacji wynikać będzie głównie ze wzrostu cen żywności, spowodowanego gorszym urodzajem na świecie, wzrostem cen ropy naftowej oraz czekających nas w przyszłym roku podwyżek cen energii elektrycznej od 5 do 15 proc. Nadal utrzyma się dobra sytuacja na rynku pracy, jednak zatrudnienie będzie w 2008 r. rosło wolniej niż dotychczas; bezrobocie rejestrowane spadnie do 9,8 proc. z 11,5 proc. w tym roku.

Polecamy: streszczenie kwartalnika (jęz. polski), pełną wersję kwartalnika (jęz. angielski) oraz fragment prezentacji z konferencji prasowej, prezentującej prognozy CASE (plik audio).