Prezentacja w Senacie

Przygotowany przez CASE i CASE Ukraina raport nt.  "Perspektyw stosunków gospodarczych Ukrainy z UE” był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Spraw UE oraz Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.
W posiedzeniu, które odbyło się 29 maja 2007 r. udział wzięli Marszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz, przewodniczący obu Komisji - prof. Edmund Wittbrodt oraz Stefan Niesiołowski, senatorzy, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ambasady Ukrainy w Polsce. 

Raport CASE i CASE Ukraina  zaprezentowali Małgorzata Jakubiak [CASE], Dmytro Boyarchuk i Vitaliy Vavryschuk [CASE Ukraina].   Rząd ukraiński i Komisja Europejska negocjują obecnie warunki kolejnej umowy ramowej, która będzie regulować wzajemne relacje w ciągu kolejnych lat – powiedziała Ewa Balcerowicz, Prezes Zarządu CASE – cieszy nas, że ten niezwykle aktualny i ważny dokument spotkał się z dużym zainteresowaniem członków obu senackich komisji.

Raport jest wynikiem projektu badawczego finansowanego przez Bank Pekao SA oraz współfinansowanego przez Central European Initiative Know-how Exchange Programme  www.ceinet.org/KEP . Autorami raportu są polscy i ukraińscy ekonomiści. Recenzenci raportu to znani europejscy eksperci i osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki gospodarczej Ukrainy. Raport prezentowany był także dwukrotnie w Parlamencie Europejskim w Brukseli i w Strasburgu oraz na konferencjach w Berlinie i Kijowie.

Polecane linki:
Raport: jęz. angielski/ jęz. ukraiński
Prezentacja: Power Point 29/05/2007
Informacja Prasowa (krótki opis projektu): jez. Polski
E-Brief: jez. angielski
Strona projektu pt. Perspektywy stosunków gospodarczych UE- Ukraina