28 Cze 2023

Powołanie nowej Rady Naukowej CASE

28 czerwca br. Rada Fundacji podjęła Uchwałę w sprawie powołania nowej Rady Naukowej CASE na lata 2023–26. Funkcję jej przewodniczącego obejmie ponownie Anders Aslund. Pozostałymi członkami Rady Naukowej zostali:

Dominika Bettman

Andrzej Burgs

Simon Commander

Yuriy Gorodnichenko

Mikołaj Herbst

Beata Javorcik

Patrycja Matusz

Adam Niedziółka

Aleksandra Parteka

 

Andrzej Rzońca

Krassen Stanchev

Miklos Szanyi

Wing Thye Woo

 

 

Kadencja nowej Rady Naukowej rozpoczyna się 1 lipca 2023 r.

Rada Naukowa jest organem doradczym Zarządu i Rady Fundacji. Składa się ze specjalistów, reprezentujących przedmiot naukowej działalności Fundacji. Do jej zadań należy inicjowanie przedsięwzięć i wyrażanie opinii co do działalności statutowej Fundacji oraz w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Radę Fundacji do rozpatrzenia.

Misją Rady Naukowej jest wspieranie Rady Fundacji i Zarządu CASE w zakresie strategii i planów rozwoju, zwłaszcza w aspektach naukowych i badawczych oraz udziału Fundacji w programach UE i krajowych w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej.

Rada Naukowa ma za zadanie analizowanie działalności Fundacji w kontekście trendów i warunków ekonomicznych i społecznych oraz opracowywanie propozycji dotyczących możliwych kierunków rozwoju CASE.

Członkowie Rady Naukowej mogą również przyczynić się do popularyzacji działań CASE, przede wszystkim wśród środowiska akademickiego, w kręgach ekonomicznych (w tym decydentów politycznych) oraz w mediach, a także nawiązywać kontakty w celu współpracy i wymiany wiedzy i umiejętności.

Zadania Rady Naukowej obejmują planowaną współpracę z organami statutowymi CASE w zakresie:

  1. wydawania opinii dotyczących kierunków statutowej działalności Fundacji,
  2. formułowania opinii dotyczących strategii gospodarczych i społecznych oraz tendencji rozwojowych, w tym:
  • nowych procesów i zjawisk w ekonomii i społeczeństwie,
  • innowacji, których rozwój może przynieść istotne zmiany społeczne i gospodarcze,
  • obserwowanych i potencjalnych możliwości i zagrożeń finansowych, gospodarczych i społecznych.