Europe, Financial sector, kraje transformacji, Polska, transformacja

Polska transformacja ustrojowa w perspektywie porównawczej

W 1989 r. Polska postrzegana była jako państwo znajdujące się w chronicznym kryzysie politycznym i ekonomicznym. Od 1976 r. kraj ten nieustannie zmagał się ze strajkami oraz stagnacją gospodarczą. Za granicą o Polsce zwykło się mówić, że jest nieuleczalna. Niemcy, chcąc opisać dysfunkcyjną gospodarkę, mówili o polskim gospodarzeniu (polnische Wirtschaft), Szwedzi zaś chaos polityczny określali mianem polskiego parlamentu (polsk riksdag). Uznany historyk zajmujący się Polską, Norman Davies, napisał książkę „Boże Igrzysko”, opisująca historie tego kraju. Jak mówił, tytuł symbolizuje wszystkie katastrofy, które spadły na polski naród. Określenie to może „z powodzeniem zostać użyte wobec kraju, któremu los często płatał złośliwe figle”. Dziś Polska wyróżnia się praktycznie największym sukcesem ekonomicznym spośród trzydziestu krajów postkomunistycznych.
 

Dziś Polska wyróżnia się praktycznie największym sukcesem ekonomicznym spośród trzydziestu krajów postkomunistycznych. Jedynym jej rywalem w tej kategorii jest Estonia. Jak określił to Financial Times, Polska „nigdy nie miała się tak dobrze” jak teraz (Barber 2014). Stała się w pełni rozwinięta demokracja, od 1997 r. jest członkiem Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), a od 2004 r. — członkiem Unii Europejskiej. Bez przesady można stwierdzić, ze minione dwadzieścia lat było najszczęśliwszym okresem w tysiącletniej historii tego kraju charakteryzującym się pokojem, demokracją i gwałtownym wzrostem dobrobytu. Podstawowym celem niniejszej publikacji jest ocena wyników gospodarczych Polski w porównaniu z państwami z najbliższego jej sąsiedztwa: Czechami, Słowacją, Węgrami, trzema republikami nadbałtyckimi (Litwą, Łotwą, Estonią), Słowenią, Rumunią oraz Bułgarią. Te dziesięć niegdyś komunistycznych krajów, tworzących region Europy Środkowo-Wschodniej (ang. Central and Eastern European 10, CEE-10) przystąpiło do Unii Europejskiej w 2004 lub 2007 r. 
 
Celem opracowania jest również wskazanie przyczyn sukcesu gospodarczego Polski z wyszczególnieniem działań, które odegrały główną rolę w procesie transformacji, wskazaniem tych, które nie zostały przeprowadzone prawidłowo, a także tych, które nie miały żadnego znaczenia. Polska bardzo dobrze poradziła sobie także ze skutkami międzynarodowego kryzysu finansowego (również ten aspekt zostanie omówiony). Ostateczną kwestią poddaną analizie są wyzwania, którym obecnie Polska musi sprostać oraz prognozy gospodarcze dotyczące najbliższej przyszłości. W niniejszym tekście posługuje się średnimi nieważonymi, dzięki czemu bez względu na wielkość krajów, możliwe jest ich porównywanie.
 

 

Teksty zawarte w niniejszej pubikacji zaprezentowane zostały przez Andersa Aslunda i Witolda Orłowskiego podczas 133. Seminarium mBank-CASE "Polska transformacja ustrojowa w perspektywie porównawczej". 
 

*Seminaria mBank-CASE są kontynuacją Seminariów PBR-CASE i - od 1998 roku - Seminariów BRE Bank–CASE.
 

**Nie przegap kolejnych Seminariów mBank-CASE - już dziś zapisz się na nasz newsletter i polub nas na facebooku!


 

POBIERZ PUBLIKACJĘ