Polska Gospodarka: Prognozy, Tendencje, Opinie 1/2007. Specjalny Temat - Polska, Euro i kryterium Maastricht

W najnowszym numerze kwartalnika PG TOP (Polska Gospodarka - Tendencje, Oceny, Prognozy) zespół makroekonomiczny CASE ocenia rok 2006 jako okres w którym wzrost gospodarczy przekroczył prognozy, i osiągnął najwyższy poziom od 1997 r. Prognozy krótko- i średniookresowe  dla polskiej gospodarki są pozytywne i wskazują, że wzrost PKB w 2007 r. pozostanie wysoki (ponad 6%) dzięki silnemu popytowi krajowemu, lecz wygląda na to że ulegnie on spowolnieniu w 2008 r. Pierwszy tegoroczny numer kwartalnika zawiera specjalny dział poświęcony problematyce gotowości Polski do przystąpienia do strefy Euro, ocenianej w porównaniu do innych nowych członków UE. Kwartalnik ukazuje się w języku angielskim. Aby pobrać streszczenie w języku Polskim, cliknij tutaj.