Polish Economic Outlook 4/2009

Spowolnienie gospodarcze w 2008 roku spowodowało przyrost długu publicznego, który w pierwszym kwartale 2009 roku przekroczył 50% PKB. Mimo ożywienia wzrostu gospodarczego, w ostatnim kwartale 2009 roku bezrobocie nadal rosło. Przewiduje się dalszą dynamikę wzrostu PKB do 4%-5% w 2011 roku, będzie się ono opierać głównie na eksporcie i inwestycjach publicznych. Dynamika konsumpcji prywatnej będzie relatywnie niska do czasu zastopowania wzrostu bezrobocia w II połowie 2010 roku. W najbliższych dwóch latach dynamika wzrostu płac i inflacja będą umiarkowane. Największym zagrożeniem dla stabilności makroekonomicznej i wzrostu gospodarczego w Polsce w średnim okresie będzie powiększający się dług publiczny, który w 2011 roku może przekroczyć 55% PKB. Mimo wzrostu deficytu budżetowego spada deficyt w obrotach bieżących – prognozuje się, że w 2010 roku spadnie do 1,2% PKB.

Raport Polish Economic Outlook ukazuję się cztery razy do roku i zawiera analizy danych ekonomicznych z czterech ostatnich kwartałów i prezentuje prognozy na nadchodzące lata.

Zapraszamy do przeczytania pełnego raportu w języku angielskim lub streszczenia w języku polskim.