Polish Economic Outlook 1/2010

CASE przedstawia kolejne wydanie kwartalnika Polish Economic Outlook

Raport ukazuję się cztery razy do roku i zawiera analizy danych ekonomicznych oraz prognozy na nadchodzące lata.  Zapraszamy do przeczytania pełnego raportu w języku angielskim lub streszczenia w języku polskim i angielskim.  (Polish Economic Outlook 1/2010)