Ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu AKKUU Europe odbyło się w Maladze

W dniach 02- 03 czerwca 2022 roku konsorcjum spotkało się w Maladze w Hiszpanii, aby podsumować wszystkie zrealizowane dotychczas działania i zaplanować przyszłe działania projektowe w ostatniej fazie realizacji projektu. Uczestnicy spotkania reprezentowali siedem instytucji z sześciu różnych krajów (Hiszpanii, Włoch, Belgii, Macedonii Północnej, Niemiec i Polski).

Spotkanie zorganizowane zostało przez hiszpańskiego partnera, firmę Internet Web Solutions. Na spotkaniu omówiono wszystkie produkty stworzone w trakcie realizacji projektu, a więc zestaw ponad 30 narzędzi w różnych formatach (infografiki, filmy wideo, Excel, broszury, kwestionariusze, listy kontrolne) oraz wybór zaprogramowanych narzędzi interaktywnych.

W ostatniej fazie realizacji projektu działania skoncentrują na upowszechnianiu jego wyników wśród wszystkich grup zainteresowanych stron: Prawodawcy i władze, MŚP (zarówno na poziomie kierownictwa, jak i pracowników) oraz specjaliści w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych. Planowane jest więc przygotowanie wydarzeń upowszechniających rezultaty tego projektu. CASE planuje organizację takie wydarzenia we wrześniu tego roku.

AKKU Europe to projekt finansowany przez UE, którego celem jest poprawa zdolności do pracy mikro- i małych przedsiębiorstw za pomocą narzędzi multimedialnych.

 

Projekt przy wsparciu programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Niniejszy dokument i jego treść odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

AKKU