Osiągnięcia CASE w 2008 r.

W 2008 r. CASE  ponownie wykorzystał swoje bogate doświadczenie w sferze analiz ekonomicznych.  W dobie światowego kryzysu ekonomicznego CASE  kontynuował swoją misję, tworząc ekspertyzy ekonomiczne wysokiej jakości, mogące stanowić istotne podstawy dla aktywnej polityki gospodarczej.  Poprzez cykl licznych publikacji, seminariów i ponad 40 projektów badawczych oraz pomocy technicznej, CASE potwierdził swoje kompetencje na dotychczasowych pięciu głównych obszarach badań zwiazanych z gospodarkami UE, WNP, Zachodnich Bałkanów i południowego Regionu Śródziemnomorskiego.  CASE wzmocnił swoją siatkę organizacyjną i utrwalił swój wkład w rozpowszechnianie wiedzy ekonomecznej. 

[pobierz raport (wersja angielska)]