Oleh Havrylyshyn nowym CASE Fellow

Jest nam niezwykle miło poinformować, że do grona CASE Fellows dołączył dr Oleh Havrylyshyn, doradca ekonomiczny Administracji Prezydenta Ukrainy oraz były zastępca ministra finansów i spraw zagranicznych na Ukrainie.
 

Oleh Havrylyshyn jest wykładowcą Uniwersytetu w Toronto oraz Joint Vienna Institute, gdzie wykłada m.in. ekonomię transformacji ustrojowej, rozszerzenie UE, ekonomię polityczną transformacji we Wspólnocie Państw Niepodległych (WPN), ekonomię niezależnej Ukrainy, handel oraz globalizację krajów post-komunistycznych. Przed odejściem na emeryturę w 2007, Oleh Havrylyshyn był zastępcą dyrektora generalnego w Departamencie Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponadto, pełnił funkcję zastępcy ministra finansów i spraw zagranicznych na Ukrainie. Po wydarzeniach na Euromajdanie ponownie uwierzył w możliwość zmian na Ukrainie i powrócił do pracy na stanowisku doradcy ekonomicznego Administracji Prezydenta Ukrainy.


Studia na poziomie licencjackim ukończył na Queen’s University w Kanadzie doktorat obronił natomiast na prestiżowej uczelni Massachusetts Institute of Technology (MIT). W trakcie swojej kariery akademickiej pracował na Queen’s University oraz na uniwersytecie Georga Waszyngtona, był także wizytującym wykładowcą na uczelni Libre de Bruxelles (1981-1982) i Geneva Institute of International Studies (1986-1987). Opublikował wiele prac z zakresu transformacji ustrojowej, ekonomii, oraz rozwoju. Jego najnowsze publikacje to między innymi: Divergent Paths in Post-Communist Transformation: Capitalism for All or Capitalism for the Few? („Rozbieżne drogi transformacji ustrojowej w krajach post-komunistycznych: Kapitalizm dla wszystkich czy dla wybranych?”), Return to Growth in CIS Countries: Monetary Policy and Macroeconomic Framework („Powrót na ścieżkę wzrostu w WPN: Polityka monetarna w kontekście struktury makroekonomicznej”; ed. z L. Vinhas de Souza) oraz Structural Change in Transition : Comparing New EU States and CIS Countries („Zmiany strukturalne w okresie transformacji ustrojowych: analiza porównawcza krajów UE z krajami WPN”).


Pasją profesora Havrylyshyna są języki obce. Płynnie mówi po angielsku, ukraińsku oraz francusku, w stopniu komunikatywnym posługuje się serbskim, chorwackim oraz włoskim, a ponadto czyta po polsku, hiszpańsku, portugalsku oraz rosyjsku.