Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Kazachstan, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Ocena prywatyzacji w Kazachstanie

Opis projektu:

Julian Pańków, Władysław Jermakowicz i Piotr Kozarzewski ocenili przebieg i stopień zaawansowania prywatyzacji w Kazachstanie. Raport zawierający, rekomendacje w sprawie dalszego przebiegu procesu prywatyzacji przekazano prezydentowi Nazarbajewowi, wiceprezydentowi Asanbajewowi i premierowi Każegeldinowi w trakcie serii spotkań w Ałma Acie w maju 1995 r., z udziałem Leszka Balcerowicza, Marka Dąbrowskiego i Juliana Pańkówa. Projekt został sfinansowany przez UNDP oraz UNCTAD.