Europe, Financial sector, podatki, UE

Nowy raport CASE dotyczący uchylania się od płacenia podatku VAT – "Analiza ilościowa luk w VAT w 27 państwach członkowskich UE"

Luka w VAT dla 26 krajów Unii Europejskiej wynosi 1,5 procent ich PKB – szacują eksperci w najnowszym raporcie opublikowanym przez CASE. Analiza danych z lat 2000-2011 pokazuje, że (i) przed 2008 r. istniała umiarkowana tendencja spadkowa, trend widoczny zwłaszcza w przypadku krajów post-akcesyjnych, (ii) w dalszym ciągu dostrzec można istotne różnice pomiędzy sytuacją w poszczególnych krajach, a te "najgorsze" nie były jak dotąd w stanie znacznie poprawić swojej sytuacji (iii) systemy podatkowe w kilku krajach członkowskich UE zostały poważnie nadwyrężone w związku z trudną sytuacją ekonomiczną po 2008 roku, co doprowadziło do zwiększenia się luki w VAT w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem, i to pomimo kilkukrotnego podnoszenia stawek tego podatku.

 

Raport na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (TAXUD) Komisji Europejskiej przygotował zespół ekspertów, w skład którego weszli CASE Fellows Luca Barbone i Misha V. Belkindas, oraz Leon Bettendorf, Richard Bird, Michaił Bonch - Osmolovski i Michael Smart. Studium dotyczy 26 z 28 obecnych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Chorwacja przystąpiła do UE już po napisaniu raportu, w przypadku Cypru spodziewano się natomiast publikacji istotnej korekty rachunków narodowych).

 

Pełen tekst raportu (w j. angielskim) dostępny jest tutaj.