01 Lip 2021

Nowi członkowie Zarządu CASE

Rada Fundacji CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych ma przyjemność poinformować o powołaniu Agnieszki Kulesy i dr. hab. Jana Hagemejera na stanowiska Wiceprezesów Zarządu CASE. Agnieszka będzie odpowiedzialna za tworzenie i nadzór nad politykami komunikacyjną oraz upowszechniania wyników badań CASE, a także za rozwój zaangażowania CASE w projekty związane z tematyką demografii i migracji oraz realizację projektów szkoleniowych. Do obowiązków Jana będzie należało m. in. rozwój biznesu i realizacja projektów zgodnych ze strategią CASE w filarach: innowacyjność i produktywność handlu, polityka fiskalna, monetarna i finansowa. Ponadto będzie rozwijał strategię naukową CASE i rozszerzał fundraising w sektorze prywatnym. Jan będzie również zaangażowany w nadzór nad uczestnictwem CASE w sieciach badawczych oraz zarządzanie CASE Fellows.

Agnieszka jest ekonomistką CASE od 2018 r. Specjalizuje się w problematyce rynku pracy, międzynarodowych migracji zarobkowych oraz polityki migracyjnej w Unii Europejskiej i poza nią. Kierowała i brała udział w projektach badawczych dotyczących migracji i rynków pracy, jest też autorką artykułów naukowych na ten temat. Była panelistką podczas wielu wydarzeń organizowanych przez polskie i zagraniczne instytucje publiczne i prywatne, systematycznie udziela komentarzy dla mediów (m.in. „Rzeczpospolita”, „Newsweek”, „Financial Times”, BBC).

Jan specjalizuje się w handlu międzynarodowym oraz zagadnieniach makroekonomicznych i strukturalnych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m. in. kierowanie Wydziałem Analiz Strukturalnych w Narodowym Banku Polskim, a także nadzorowanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, poświęconych handlowi, polityce handlowej i sektorowi przedsiębiorstw. W CASE prowadził i brał udział w projektach dla Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i sektora prywatnego.