06 Lut 2006

Nowe dylematy polityki społecznej

Publikacja podsumowuje debatę prowadzoną w ramach Forum Społecznego CASE w 2005 r. Redaktorami ksiązki są Stanisława Golinowska i Michał Boni. Kilkunastu współautorów raportu - naukowców i praktyków, zaangażowanych w kształtowanie polityki społecznej analizuje w Raporcie kluczowe zagadnienia polityki społecznej m.in. problemy rynku pracy, systemu emerytalnego, edukacji, pomocy społecznej, decentralizacji, ochrony zdrowia oraz partnerstwa państwa i organizacji pozarządowych. Raport zawiera rekomendacje pożądanych rozwiązań i kierunków reformowania systemu polityki społecznej. 

 

Zobacz: Spis treściNotki o autorach
Publikacja dostępna jest w księgarni internetowej http://www.cedewu.pl/

 

 


Książka nie jest (...) typową monografią naukową, chociaż zawiera bogate treści naukowe. Jest to książka mająca wyraźne cele praktyczne, a celem tym jest racjonalizacja polityki społecznej w Polsce. (...) W książce znajduje się nie tylko bogaty i użyteczny materiał dotyczący węzłowych kwestii polityki społecznej w Polsce, ale także wiele sugestii, postulatów i rekomendacji w zakresie pożądanych rozwiązań, czy kierunków reformowania systemu polityki społecznej.

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (fragment recenzji)