01 Paź 2002 - 01 Lis 2003

Nowa Wspólnota - Stara Polityka? Głos Europy Środkowej o polityce gospodarczej w rozszerzonej Unii Europejskiej

 

Opis projektu:

Projekt "Nowa Wspólnota - Stara Polityka? Głos Europy Środkowej o polityce gospodarczej w rozszerzonej Unii Europejskiej" zrealizowany został przez Fundację Naukową CASE we współpracy z Instytutem Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk, słowacką Academia Istropolitana Nova i czeskim Stowarzyszeniem "Europeum". Celem projektu była odpowiedź na pytanie o adekwatność wybranych polityk Unii Europejskiej w czterech krajach tzw. grupy wyszehradzkiej (V4). Badania koncetrowały się na odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na stosunki społeczne i ekonomiczne krajów kandydackich będzie miało stosowanie polityk unijnych? I odwrotnie - jak poszerzenie wpłynie na realizację polityki gospodarczej Unii, ułatwi ją lub utrudni, jakie wymusi w niej zmiany.

W ramach projektu zorganizowane zostały 4 seminaria oraz konferencja końcowa:

  • Jak Europejska Strategia Zatrudnienia może pomóc nowym państwom członkowskim UE w walce z bezrobociem? (Warszawa, 18.10.2002)
  • Polityka strukturalna i regionalna - zmiany, szanse, zagrożenia (Praga, 1.03.2003);
  • Narodowa i Europejska polityka imigracyjna po rozszerzeniu Unii Europejskiej (Warszawa, 16.05.2003);
  • Europejski Fundusz Społeczny i kształcenie ustawiczne - czy mogą pomóc w zwalczaniu bezrobocia?  (Bratysława, 4.07.2003);
  • Nowa wspólnota - Stara Polityka? Konferencja końcowa rojektu (Warszawa, lipiec 2003).

 

Sponsorzy:

Projekt "Nowa Wspólnota - Stara Polityka?" zrealizowany został przy finansowym wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i Fundacji Sorosa w Budapeszcie, Bratysławie, Pradze i Warszawie (Fundacji im. Stefana Batorego).