Europe, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy

Nowa publikacja: Ponownie o kryzysie w Grecji i na Łotwie: korzyści płynące z konsolidacji podatkowej

Łotwa i Grecja wyróżniają się spośród krajów Unii Europejskiej, ponieważ w środku kryzysu miały największy prognozowany deficyt budżetowy i doświadczyły podobnego, skumulowanego spadku realnego PKB: o jedną czwartą w porównaniu z 2008 r.  Ale rządy obu krajów przyjęły inne strategie podatkowe, gdy uderzył kryzys. Jedna z nich przyniosła sukces, druga okazała się porażką.

Zachęcamy do przeczytania najnowszej publikacji CASE: Revisiting the Latvian and Greek Financial Crises: The Benefits of Front-Loading Fiscal Adjustment, autorstwa Andersa Åslunda.

Anders Åslund jest pracownikiem naukowym w Radzie Atlantyckiej, przewodniczącym Rady Naukowej CASE, oraz aktywnym uczestnikiem projektów CASE i autorem wielu publikacji. W kwietniu br. uczestniczył w webinarium CASE o polityce ekonomicznej Ukrainy.