Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Financial sector, rynek finansowy

Nowa publikacja: Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju

 
Rozwój segmentu papierów dłużnych przedsiębiorstw związany jest głównie z czynnikami podażowymi. Po upadku Lehman Brothers przedsiębiorcy zrozumieli, że finansowanie działalności wyłącznie kredytem, nawet jeżeli pochodzi on z różnych źródeł, nie jest najlepszym rozwiązaniem i w związku z tym zwrócili się w stronę instrumentów dłużnych – mówił Piotr Kowalski, Prezes Zarządu Fitch Polska S.A., pierwszy z prelegentów, którzy wystąpili podczas 136. Seminarium mBank-CASE: „Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju”, które odbyło się 5 marca 2015 r. 
 
Niniejsza publikacja jest rozszerzonym i autoryzowanym zapisem prezentacji wygłoszonych podczas seminarium. W pierwszej części Piotr Kowalski dokonuje syntetycznej prezentacji przedmiotu analizy, w części drugiej Agnieszka Gontarek przedstawia zasady oraz charakter funkcjonowania rynku Catalyst. Zeszyt zamyka tekst Tomasza Gałki, w którym omawia on niektóre skutki nadmiernych obciążeń oraz ewolucję rynku obligacji korporacyjnych w Polsce.
 
Zeszyt rozpoczyna się zapisem wystąpienia Piotra Kowalskiego, Prezesa Zarządu Fitch Polska S.A., w którym podkreśla on między innymi, że w Polsce główną rolę odgrywają banki, organizatorzy i gwaranci emisji, oraz przedsiębiorstwa, które obligacje korporacyjne traktują jako swego rodzaju lokatę. Jeżeli chodzi o zapadalność obligacji, w naszym kraju wynosi ona do 3 lat. Na Zachodzie jest to około 5-7 lat.
 
Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Rynku Kasowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz autorka tekstu znajdującego się w części drugiej, przedstawia natomiast zasady oraz charakter funkcjonowania rynku Catalyst. Jak pisze, jego powstanie we wrześniu 2009 r. poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje, podczas których wielu ekspertów wskazywało, że rynek obligacji zarezerwowany jest dla banków. Przeważyły jednak opinie przemawiające za powołaniem Catalyst do życia. Jako główne zalety tego rozwiązania wskazywano: poprawę dostępu do obligacji na rynku wtórnym (możliwość spieniężenia obligacji przed terminem zapadalności), standaryzację ofert prowadzącą do podniesienia wiarygodności emitenta i emisji oraz fakt, że wycena dokonana na rynku zorganizowanym jest lepsza niż wycena na rynku OTC.
 
Ostatni tekst Zeszytu jest natomiast zapisem prezentacji Tomasza Gałki, Dyrektora Departamentu Emisji Papierów Dłużnych mBanku, który dowodzi, iż - pomimo że sentyment na rynku stanowi pewne wyzwanie - rynek korporacyjny będzie w Polsce rósł, zwłaszcza w segmencie mid-caps.
 
 
Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do lektury najnowszego Zeszytu mBank-CASE, którego treść po raz pierwszy zaprezentowana została podczas 136. Seminarium mBank-CASE: „Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju (OBRZEJRZYJ RETRANSMISJĘ SEMINARIUM).
 

*Seminaria mBank-CASE są kontynuacją Seminariów PBR-CASE i - od 1998 roku - Seminariów BRE Bank–CASE.

**Nie przegap kolejnych Seminariów mBank-CASE - już dziś zapisz się na nasz newsletter i śledź nas na twitterze i facebooku!


 

POBIERZ PUBLIKACJĘ