banki, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Financial sector, regulacje

Nowa publikacja: „Bezpośrednie i pośrednie obciążenia polskich banków AD 2015. Próba inwentaryzacji i pomiaru niektórych z nich”

 
Prezentowany tekst jest próbą całościowego ujęcia bezpośrednich i pośrednich obciążeń banków w Polsce w 2015 roku. Zamysł przedstawienia w jednym opracowaniu czynników często niejednorodnych powstał z tego powodu, iż bardzo często są one traktowane rozdzielnie, według jakiegoś kryterium, tworząc różnorodne grupy. 
 
Głównym zamysłem autorów było zwrócenie uwagi na potrzebę kompleksowego postrzegania skutków regulacji. Pierwszym krokiem było coś, co nazwali inwentaryzacją zmian czynników istotnie wpływających na sposób funkcjonowania banków, a zarazem niosących skutki dla ich wyniku finansowego. Ponieważ nie są one jednorodne, autorzy podzielili je na klika grup. Założeniem było wyodrębnienie tych, które powodują lub wręcz wymuszają zmiany w co najmniej jednym ważnym segmencie: bilansie, w modelu biznesowym lub operacyjnym, albo wpływających na skłonność do zmian.
 
Dokonawszy dokładnej analizy sytuacji banków w Polsce, autorzy doszli do następujących wniosków:
 
1. W wyniku analizy zostały zebrane różnorodne czynniki specyficzne dla branży bankowej i mające wpływ na funkcjonowanie tej branży.
 
2. Próba ich kategoryzacji i pomiaru pokazuje, że skutki dla różnych aspektów biznesu są istotne i zmuszają zarządy banków do głębokich zmian strategii.
 
3. Ten sam obraz politykom powinien dawać sygnał ostrzegawczy co do utrzymania funkcjonalności tej branży dla gospodarki.
 
4. Innym wnioskiem jest zarysowująca się asymetria obciążeń w porównaniu z innymi branżami gospodarki.
 
5. Dla regulatorów, działających często w sposób rozproszony, jest to zapis intensywnych, czasami nieskoordynowanych wewnętrznie a także resortowo, działań „naddatnych” czyli segmentowego przeregulowania bankowości.
 
6. Nadzorcom analiza pokazuje skalę rozpiętości, a zarazem trudności, bezpiecznego sterowania branżą, bez nadmiernego ograniczania jej swobody ekonomicznej.
 
7. Najbardziej ogólny skutek to spadek atrakcyjności banków dla inwestorów. A to oznacza zakłócenie jednego z ważniejszych elementów najważniejszego „ekosystemu”, jakim jest gospodarka narodowa.
 
Zdaniem autorów publikacji, "jeśli obecna tendencja będzie trwała, a równocześnie rola banków dla gospodarki w Polsce i Europie utrzyma się na obecnym poziomie (ok. 80% finansowania firm pochodzi z sektora bankowego), może to doprowadzić do przejmowania banków przez kapitał państwowy".
 
 
Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do lektury najnowszego Zeszytu mBank-CASE autorstwa Mieczysława Groszka oraz Marka Radzikowskiego, który po raz pierwszy zaprezentowany został podczas 138. Seminarium mBank-CASE: „Bezpośrednie i pośrednie obciążenia polskich banków AD 2015. Próba inwentaryzacji i pomiaru niektórych z nich” (OBRZEJRZYJ RETRANSMISJĘ SEMINARIUM).
 

*Seminaria mBank-CASE są kontynuacją Seminariów PBR-CASE i - od 1998 roku - Seminariów BRE Bank–CASE.
 

**Nie przegap kolejnych Seminariów mBank-CASE - już dziś zapisz się na nasz newsletter i śledź nas na twitterze i facebooku!

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ