Niestabilność polityczna i rynki kapitałowe: kraje w okresie przejściowym

„Nieformalna” niestabilność polityczna ma znacznie większy wpływ na rynki finansowe w okresie przejściowym, niż zmiany „formalne”, w tym przetasowania rządu lub poprawki do konstytucji – to kluczowy wniosek płynący z badania Christophera Hartwella, Prezesa Zarządu CASE, przedstawionego podczas konferencji „Economic Challenges in Enlarged Europe” w Tallinie.

W swoim badaniu dr Hartwell wyróżnił zmiany „formalne” (w tym wybory parlamentarne, prezydenckie czy zmiany w konstytucji) oraz „nieformalne” (konflikty zewnętrzne lub terroryzm), które wpływają na gospodarkę rynkową. Dr Hartwell zwrócił uwagę, że niestabilność na rynku finansowym dotyczy szczególnie państw Europy Środkowo-Wschodniej i byłych republik radzieckich, w związku z serią znaczących zmian politycznych, do których doszło w tym regionie w ciągu ostatnich kilku dekad. Używając zaawansowanych modeli ekonomicznych, Christopher Hartwell udowodnił, że zmiany „nieformalne” mają dużo większy wpływ na rynki akcji w okresie transformacji politycznej, niż „formalna” niestabilność polityczna. Jednocześnie zauważył, że to zmiany w polityce monetarnej w największym stopniu oddziałują na rynek finansowy.  

Siódma edycja międzynarodowej konferencji „Economic Challenges in Enlarged Europe” odbyła się w dniach 14-16 czerwca w Tallinie. Każdego roku na konferencji spotykają się przedstawiciele nauki z całego świata w celu omówienia bieżących spraw gospodarczych w Europie i popularyzacji badań w dziedzinie finansów, biznesu i ekonomii.

 

Artykuł Christophera Hartwella opublikowany przez HKUST Institute for Emerging Market Studies:

http://iems.ust.hk/wp-content/uploads/2015/03/IEMSWP2015-15.pdf