Eastern Partnership, Europe, Labor market, social policy and social services, migration, Seminarium / Warsztaty

“Migration from the Eastern Partnership Countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine): Prospects for the European Union”

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych ma przyjemność zaprosić na seminarium:

“Migration from the Eastern Partnership Countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine): Prospects for the European Union”


Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki sfinalizowanego niedawno projektu "ENPI - Koszty i korzyści wynikające z migracji zarobkowej między UE a państwami programu Partnerstwa Wschodniego".

Luca Barbone omówi aktualne tendencje migracyjne oraz skutki obecnie obowiązującej polityki, szczególna uwaga poświęcona zaś zostanie migracjom z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Jego wystąpienie skomentuje prof. Marek Góra, Szkoła Wyższa Handlowa, współautor raportu pt. "Koszty i korzyści wynikające z migracji zarobkowej między UE a państwami programu Partnerstwa Wschodniego. Raport nt. Polski" (ang: "Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries. Country Report: Poland")

 

Seminarium będzie prowadzone w jęz. angielskim.