01 Sty 2001 - 01 Lip 2002

Międzypokoleniowa dynamika biedy: ubóstwo, marginalizacja i wpływ świadczeń społecznych na podaż siły roboczej

Opis projektu:

Celem projektu było zbadanie międzypokoleniowego wymiaru zjawiska biedy w Polsce, a w szczególności zależności warunków ekonomicznych i struktury gospodarstw domowych oraz wpływu transferów socjalnych na podaż pracy.

Wyniki badań podsumowane zostały w lipcu 2002 r. na konferencji w Warszawie. W grudniu  2002 roku ukazał się natomiast Raport CASE Nr 54 pt. Poverty Dynamics in Poland. Selected Quantitative Analyses.

Partner:

ZEW (Zentrum fűr Europäische Wirtschaftsforschung GmbH)