Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, macroeconomics, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, SMEs, Ukraine

Małe i średnie przedsiębiorstwa na Ukrainie: analiza i plan działań

CASE opublikował badanie dotyczące sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie. Opracowanie zostało wydane w ramach projektu "Transfer of Know-How for Small and Mid-size Businesses in Georgia, Moldova and Ukraine”, który ma na celu wsparcie sektora MŚP w tych krajach poprzez transfer wiedzy, pomoc w zmienianiu polityk, oraz otwieranie nowych kanałów komunikacji między MŚP i organizacjami pozarządowymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) oraz resztą Unii Europejskiej. Publikacja jest pierwszą z trzech, publikowanych przez CASE.

Opracowanie przedstawia strategię - konkretny plan działań (w tym budżet) służący rozwojowi MŚP, opracowany na podstawie doświadczeń procesu akcesyjnego Słowacji do UE.

Ukraina znajduje się na 143-tym miejscu (z 148 krajów) pod względem przestrzegania praw własności (ranking Światowego Forum Ekonomicznego). Tak zły wynik bierze się z nieskutecznej ochrony praw własności intelektualnej.

Jeśli chodzi o efektywność ram prawnych w rozstrzyganiu sporów i tłumaczeniu przepisów, Ukraina znajduje się odpowiednio na 144. i 146. miejscu. Według publikacji "Wszystkie te wskaźniki pogorszyły się w czasie rządu Janukowycza. W połączeniu z innymi niekorzystnymi czynnikami, takimi jak coraz większa presja podatkowa i brak dostępu do finansowania (w dużej mierze związane ze słabą ochroną praw własności), nastąpił gwałtowny spadek liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na mieszkańca (od 67 na 1000 osób w 2009 roku do 35 w 2012 roku).”

Czytaj publikację