Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Middle East and North Africa, Trade, economic integration and globalization

Maciej Krzak o skutkach obniżenia wyceny długu USA

Maciej Krzak, ekonomista CASE, omawia na łamach „Rzeczpospolitej” skutki ekonomiczne i polityczne wynikające z obniżenia wyceny długu USA oraz tłumaczy dlaczego, pomimo paniki na giełdach, skutki gospodarcze tej decyzji będą praktycznie nieodczuwalne. Dr Maciej Krzak argumentuje, że „zmiana wyceny jest niewielka i USA nadal należą do najbardziej wiarygodnych dłużników świata, a inwestorzy, zwłaszcza rządy, niespecjalnie gdzie indziej mogą lokować swoje oszczędności”. Sytuacja ta niesie za sobą natomiast dużo poważniejsze konsekwencje polityczne. Zdaniem ekonomisty „targowanie się” dwóch partii podważyło wiarygodność rządu USA i sprowadziło kwestię zdolności do spłacenia zobowiązań USA do roli „zakładnika wewnętrznych sporów politycznych”.

Więcej znaleźć można na stronie http://www.rp.pl/artykul/700152.html?p=2