Konferencja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców„1992 – 2022. Najlepszy czas Polski”

28 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pt.  "1992-2022. Najlepszy czas Polski". Tematem wydarzenia były przemiany gospodarcze trzydziestolecia, odniesione sukcesy, przyszłość ekonomiczna kraju oraz polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. W panelu poświęconym zmianom w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej uczestniczył dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE, dr Grzegorz Poniatowski.

Według specjalistów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, transformacja systemowa, wstąpienie do Unii Europejskiej, a tym samym dołączenie do ogromnego konsumenckiego rynku, zaowocowały najlepszym w historii Polski stanem gospodarki. Ostatnie trzy dekady to czas gruntownych przemian gospodarczych, które doprowadziły do dynamicznego rozwoju. Uczestnicy konferencji dyskutowali o zakresie tych przemian, obecnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym oraz możliwościach ich dalszego rozwoju. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci m.in. Polskiego Funduszu Rozwoju, Akademii Leona Koźmińskiego, Ośrodka Studiów Wschodnich, WiseEuropa, Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciele ośrodków badawczych oraz polskich podmiotów gospodarczych.