Kolejna międzynarodowa konferencja CASE: The Return of History: From Consensus to Crisis

W dniach 20- 21 listopada bieżącego roku w Centrum Falenty koło Warszawy odbyła się  szósta międzynarodowa  konferencja, zorganizowana przez CASE. W tym roku konferencja była zatytułowana: The Return of History: From Consensus to Crisis. Wydarzenie to, było miejscem spotkania bez mała 100 specjalistów z całego świata, którzy przybyli, by dyskutować na temat  globalnego kryzysu finansów i makroekonomii.

CASE miał zaszczyt gościć Dawida Robinsona, wicedyrektora Departamentu Western Hemisphere w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, który jako pierwszy zabrał głos na konferencji. David Robinson omówił znaczenie globalnej nierównowagi w kryzysie, jak potrzebę poszukiwania nowych czynników wzrostu, które potrzebne będą, gdy gospodarka światowa podźwignie się z obecnego kryzysu. Dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie będą w stanie w przyszłości być głównym kreatorem popytu światowego, tak jak to miało miejsce w   przeszłości.

Kolejnym dostojnym gościem, który zaszczycił konferencje swoją obecnością był Minister Finansów Jacek Rostowski. Wyraził on swoje uznanie dla faktu, iż mimo światowego kryzysu gospodarczego nie zaobserwowaliśmy próby powrotu do praktyk protekcjonistycznych.  Sceptycznie odniósł się do potrzeby wspomagania gospodarek kosztownymi pakietami stymulacyjnymi, które zastosowały  Stany Zjednoczone jak również i inne państwa. Okazuje się bowiem, że ożywienie gospodarcze rozpoczęło się, zanim jeszcze istotna cześć pakietu stymulacyjnego została wydana lub zaczęła wpływać na gospodarkę.

Tematem czterech sesji plenarnych była rola antycyklicznej polityki monetarnej, rekomendacje dla polityki monetarnej i regulacji finansowych, bezpieczeństwo energetyczne oraz kryzys finansowy w krajach rozwijających się i postsocjalistycznych. Na każdą sesję składały się wystąpienia mówców, do których odnosili się komentatorzy. Całość uzupełniały pytania z sali. Paneliści łączyli wątki teoretyczne z praktycznymi i szukali bezpośrednich odniesień do polityki gospodarczej. Na omawiane problemy  patrzono z szerokiej perspektywy gospodarki światowej. Stąd na przykład bardzo interesujące wystąpienie profesora Wing Thy Woo, który omówił politykę gospodarczą Chin i jej wpływ na gospodarkę światową, czy też prezentacja Bena Slay’s z UNDP, który mówił o barierach rozwoju w krajach postradzieckich.    

Prezentacje konferencyjne są dostępne na stronie internetowej konferencyjnej (www.caseconference.eu).

Wybrane materiały konferencyjne  wkrótce zostaną opublikowane  w formie CASE Publications, w CASE Network Studies and Analyses, CASE Network Reports,  a także serii CASE Network E-briefs. Zgodnie z tradycją minionych konferencji międzynarodowych, w najbliższych miesiącach, CASE planuje również wydać książkę pokonferencyjną, która zawierać będzie wyniki badań panelistów zaprezentowane w trakcie konferencji.