John B. Taylor o przyczynach globalnego kryzysu finansowego i o tym, jak zapobiegać przyszłym kryzysom

„Nie sądzę, by fiskalne oszczędności podejmowane przez wiele krajów europejskich poważnie uderzyły w ożywienie. Naprawa finansów publicznych jest niezbędna. Mamy wysokie deficyty i duże długi publiczne. Niepokoi mnie raczej to, że niektóre państwa, tak jak USA, nie mają żadnych planów fiskalnej konsolidacji – tak ocenia sytuację krajów europejskich profesor John B. Taylor, który przebywał w Warszawie od 20 do 23 czerwca na zaproszenie CASE i BRE Banku. Spotkał się z finansistami, ekspertami CASE, przedsiębiorcami, dziennikarzami oraz pracownikami naukowymi SGH i innych polskich uczelni ekonomicznych.

Uczestnicy Forum Makroekonomicznego, zorganizowanego przez BRE Bank przy naukowej współpracy CASE wysłuchali wykładu pt. Kryzys finansowy – przyczyny i wnioski. Czego nas nauczył i jak możemy uniknąć go w przyszłości? (prezentacja) Dyskusję na temat lekcji, które wyciągnęliśmy z kryzysu finansowego poprowadził prof. Leszek Balcerowicz. Z badań prof. Taylora nad obecnym kryzysem finansowym, a w szczególności (a) jego początkowymi przyczynami, (b-c) czynnikami powodującymi jego przedłużanie się i pogłębianie, (d) przyczynami jego rozprzestrzenienia się na inne kraje, oraz (e) powodami, dla których jedne kraje okazały się bardziej odporne, a inne mniej wynika, że w każdym z tych przypadków główną rolę odegrały działania i interwencje rządów, a nie rynki. Taki wniosek powinien być podstawą przy formułowaniu strategii wychodzenia z kryzsu; jeśli tak nie będzie, wówczas stracimy szansę na zmniejszenie prawdopodobieństwa następnych kryzysów. 

Na seminarium CASE i Kolegium Gospodarki Światowej SGH prof. Taylor wygłosił wykład pt. Czy doświadczenia płynące z obecnego kryzysu finansowego zmuszą nas do wprowadzenia nowego paradygmatu w polityce monetarnej. Zdaniem Taylora, nie ma żadnych racjonalnych powodów dla odrzucenia modelu polityki monetarnej rozwijanej przez ostatnie 30 lat. (prezentacja)

John B. Taylor jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Stanforda, jednym z największych światowych autorytetów w dziedzinie makroekonomii, ekonomii monetarnej i ekonomii międzynarodowej.  Znanym z badań nad podstawami współczesnych teorii i polityki monetarnej, których rezultaty znalazły zastosowanie w bankach centralnych oraz w analizach rynków finansowych. Twórcą tzw. reguły Taylora –  recepty na prowadzenie polityki pieniężnej tak, aby uzyskać jak najlepsze efekty w długim okresie. Ma wieloletnią praktykę w dziedzinie prowadzenia polityki pieniężnej i w doradzaniu bankom centralnym. Współtworzył  politykę monetarną Stanów Zjednoczonych. Był członkiem rady doradców ekonomicznych prezydentów G. Forda i G.W. Busha. W latach 1995-2001 członkiem panelu doradców ekonomicznych Kongresu USA działających na rzecz Biura budżetu. W latach 2001–2005 pełnił funkcję podsekretarza skarbu odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe w administracji George'a W. Busha. Autor kilkuset publikacji naukowych. Na polskim rynku wydawniczym ukazały się jego: Zrozumieć kryzys finansowy (PWN, 2009), Makroekonomia (współautor) (PWN); Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna (współautor).

Wywiady, artykuły prasowe, relacje:

http://di.com.pl/news/32229,0,Relacja_online_z_Forum_
Makroekonomicznego_z_Johnem_Taylorem.html


http://wyborcza.pl/1,103578,8045374,Taylor__Interwencje_panstwa
_wywolaly_kryzys.html#ixzz0rlEHVoZw


http://new-arch.rp.pl/artykul/956930_Cytat_dnia_-_John_B_Taylor.html

http://www.parkiet.com/artykul/7,941628.html

http://www.twojefinanse.eu/gospodarka/taylor-interwencje
-panstwa-wywolaly-kryzys/


http://bonnierbusinesspolska.pb.pl/Issue.aspx?id=a29d06e1-
9273-4399-b7d4997816869424&date=2010-06-22
 

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8070791,Rzadowa_mission_impossible.html

 

 

Obejrzyj resztę wykładu!