Chiny, G-20, Global/Multiregional, polityka międzynarodowa, Rosja, Trade, economic integration and globalization, USA

"Jak Xi i Putin upokorzyli Obamę na G-20": Anders Åslund o szczycie G-20 w Chinach

 

Doroczny szczyt G-20 miał miejsce 4 i 5 września w Hangzhou w Chinach. Anders Åslund, przewodniczący Rady Naukowej CASE, skometował przebieg szczytu na blogu Atlantic Council.

 
Przeczytaj "How Xi and Putin Humiliated Obama at the G-20" tutaj.