Jacek Rostowski Ministrem Finansów

Jacek Rostowski, jeden z założycieli i wieloletni współpracownik CASE, został nowym Ministrem Finansów.

Jest autorem wielu publikacji naukowych na temat transformacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i dawnego ZSRR, integracji europejskiej, polityki makroekonomicznej i roli instytucji w rozwoju gospodarczym. Jacek Rostowski jest profesorem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) w Budapeszcie, przez szereg lat pełnił funkcję dziekana tego wydziału. W początkach lat dziewięćdziesiątych Jacek Rostowski był doradcą rządów Polski, Łotwy i Rosji. W związku z objęciem stanowiska w rządzie, Jacek Rostowski zrezygnował z członkowstwa w Radzie Fundacji CASE.