Instytucje i konwergencja

Czynniki instytucjonalne mają największy wpływ na konwergencję realną. Ale czym są instytucje? Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, obecnie profesor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także członek Rady Fundacji CASE przedstawia związek pomiędzy instytucjami i polityką, instytucjami a organizacjami, a także instytucjami formalnymi i nieformalnymi w serii Studia i Analizy nr 342. Opracowanie prezentowane było na międzynarodowej konferencji zatytułowanej Winds of Change: Impact of Globalization on Europe and Asia w marcu tego roku w Kijowie i wraz z innymi pokonferencyjenymi publikacjami dostępne są na stronie konferencji.

Więcej o konferencji Winds of Change w jęz. angielskim:
Main page, Gallery of Pictures, Papers, SpeakersSponsors and Media Patrons