18 Mar 2019

Inauguracja badania na temat praworządności w Niemczech oraz Polsce

13 marca odbyło się w Berlinie spotkanie inaugurujące projekt Norma praworządności i jej oddziaływanie społeczne jako czynniki rozwoju gospodarczego. Analiza porównawcza Niemiec i Polski. Projekt, którego pomysłodawcą jest CASE, jest multidyscyplinarnym studium łączącym perspektywy prawną, ekonomiczną oraz socjologiczną i wpisującym się w nurt nowej ekonomii instytucjonalnej. Ma ono na celu zbadanie, w jaki sposób norma praworządności wpływa na wyniki gospodarcze – np. wzrost gospodarczy i inwestycje – w Niemczech oraz Polsce. Normę praworządności definiujemy jako zasadę nadrzędności prawa w organizacji społecznej oraz równości wszystkich wobec prawa. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na te przejawy praworządności, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki – takie jak pewność prawa, ochrona własności i niezależne sądownictwo.

Cechą charakterystyczną naszego badania będzie uwzględnienie zarówno przepisów prawa samych w sobie (płaszczyzna de jure), jak i ich faktycznego oddziaływania w społeczeństwie (płaszczyzna de facto). Zgodnie z powyższym metodologia badania będzie obejmować analizę prawną oraz empiryczne badania socjologiczne i ekonometryczne.

Projekt będzie przeprowadzany we współpracy z Europejską Akademią w Berlinie (EAB) ze środków Polsko‑Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki oraz środków własnych CASE i EAB. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, na których będziemy publikować informacje o postępie badania.

 

Autor: Krzysztof Głowacki