Labor market, social policy and social services

e4CARE – Wspieranie rozwoju nowych, cyfrowych systemów opieki w sektorach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nadejście pandemii przyspieszyło procesy wprowadzania telemedycyny oraz cyfrowych rozwiązań w wielu obszarach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ale uwypukliło również przeszkody w odpowiadaniu na popyt. Są to, między innymi, brak odpowiedniej wiedzy i kompetencji cyfrowych wśród personelu medycznego i pracowników socjalnych, a także brak przystosowania szkolnictwa zawodowego do rosnącego zapotrzebowania na usługi w tych sektorach. Co więcej, w trakcie porównywania systemów między państwami, ujawniają się kolejne luki. W niektórych krajach, takich jak Polska czy Rumunia, cyfrowa transformacja sektorów ochrony zdrowia i pomocy społecznej jest wciąż słabo rozwinięta, podczas gdy w innych, takich jak Francja, narodowe strategie wdrażania nowoczesnych rozwiązań są implementowane już od niemal dekady. Na skutek wstrząsów spowodowanych pandemią, większość funduszy w tych sektorach jest przeznaczana na odbudowę systemu, wspieranie prawidłowego funkcjonowania podstawowych usług oraz przygotowywania na przyszłe pandemiczne zawirowania. Tylko niewielka część budżetu jest poświęcana na szkolenie personelu medycznego i pracowników socjalnych. Projekt e4CARE ma na celu zbadanie potrzeb pracowników tych sektorów oraz przygotowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych dla systemów szkolnictwa zawodowego, które będą wspomagać transformację cyfrową w sektorach.

Celem projektu e4CARE jest stworzenie unikalnego, innowacyjnego repozytorium dydaktycznego, które uzupełni lukę w kompetencjach cyfrowych personelu medycznego i pracowników socjalnych na poziomach narodowym oraz unijnym. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie jak najszybszej odpowiedzi na nowo wyznaczone priorytety Komisji Europejskiej w ramach strategii NextGenerationEU, służące wzmocnieniu Europejskiej Unii Zdrowotnej. Szczegółowe cele projektu to:

  • identyfikacja i zmapowanie narzędzi cyfrowych systemów opieki, które zostały stworzone w ostatnich latach (ale niekoniecznie są używane) dla usług w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  • identyfikacja i sporządzenie listy umiejętności potrzebnych do efektywnego korzystania z cyfrowych narzędzi oraz oszacowanie luki w kompetencjach cyfrowych wśród (potencjalnych) pracowników tych sektorów;
  • zapewnienie przestrzeni internetowej, gdzie lokalni, regionalni i państwowi interesariusze opieki zdrowotnej i społecznej będą mogli dzielić się dobrymi praktykami, zdobywać wiedzę, uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych i zwiększać swoją świadomość w zakresie transformacji cyfrowej;
  • przygotowanie dla decydentów na szczeblach regionalnym i państwowym propozycji rozwiązań, dobrych praktyk i zaleceń, które mogą pomóc im przyspieszyć proces cyfryzacji systemów opieki efektywnie i bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Partnerzy przy projekcie: Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges (AOA Arges), Anitek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia (IDEC), Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Aksantys, CAMINUL ALEXIA SRL, Greek Operating Room Nurses Association (GORNA)

Sponsorzy: Erasmus+, Komisja Europejska