Europe, Financial sector, strefa euro

"Euro lepsze niż złoty" wywiad z prof. Markiem Dąbrowskim w Forbes

„Tak długo jak EBC będzie miał reputację niezależnej instytucji, kierującej się wyłącznie celami monetarnymi i zwalczaniem inflacji, tak długo można mieć zaufanie do euro” a ostatnia decyzja rady EBC podważa tę wiarygodność, mówi prof. Marek Dąbrowski, CASE Fellow, w wywiadzie dla Forbes’a. Jego zdaniem, obecna polityka EBC jest błędna i jeśli bank będzie nadal w ten sposób pomagał krajom zadłużonym może to ostatecznie doprowadzić do wystąpienia części krajów ze strefy euro. Aby strefa wytrwała kryzys należy zwiększyć jej integrację.  Zdaniem prof. Dąbrowskiego Polska powinna przystąpić do strefy euro jednak wymaga to zdecydowanej decyzji politycznej.
Cały artykuł „Euro lepszy niż złoty” dostępny jest tutaj.