Ekspert CASE i stypendysta ING Banku Śląskiego z wyróżnieniem obronił pracę doktorską

Krzysztof Szczygielski, ekspert CASE od 2002 roku, 16 października obronił w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej dysertację nt. „Różnicowania produktów w polskim eksporcie towarów przetworzonych w latach 1994-2006 – analiza od strony teorii wyboru konsumenta”.   Praca została przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. Krzysztofa Marczewskiego.

Członkowie Komisji byli jednomyślni w wysokiej ocenie rozprawy. Zdaniem recenzentów praca jest nowatorska ze względu na nowe podejście do tematyki trudno poddającej się analizie empirycznej. Zaawansowanie prac nad doktoratem oraz jego pomyślne zakończenie możliwe było dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu ze strony ING Banku Śląskiego S.A., który ufundował stypendium doktorskie. Krzysztofowi składamy serdeczne gratulacje; fundatorowi rocznego stypendium – INF Bankowi Śląskiemu – dziękujemy za zaufanie i wsparcie ważnego przedsięwzięcia, jakim jest wspieranie edukacji ekonomicznej.