24 Sie 2020

Ekonomiści z całego świata apelują do władz białoruskich

Potępiamy przemoc wobec protestujących. Historia gospodarcza daje nam absolutną pewność, że dobrobyt kraju zależy od przejrzystości i odpowiedzialności władz, a także od ich poszanowania praw człowieka i praw ekonomicznych. Bez czytelnego zobowiązania się do przywrócenia praw człowieka i praw demokratycznych oraz bez gwarancji rezygnacji ze z użycia siły wobec protestujących, sygnatariusze tego listu zgodnie przewidują negatywne konsekwencje gospodarcze dla Białorusi.

Czytaj więcej na: https://voiceforbelarus.com/