Global/Multiregional, kraje transformacji, Post-communist transition and development issues, rynki wschodzące, transformacja

Economics of Transition and Emerging Markets - nowy otwarty kurs online prowadzony przez CASE Fellow, Marka Dąbrowskiego

 

Marek Dąbrowski, współzałożyciel, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (do 2011 roku), obecnie zaś CASE Fellow, prowadzi od listopada kurs dotyczący zagadnień transformacji gospodarczej i rynków wschodzących, dostępny za darmo na Coursera – platformie, na której umieszczane są masowe otwarte kursy online (MOOCs).


Każdy chętny może za darmo dowiedzieć się, jakie są najważniejsze wyzwania gospodarcze i polityczne związane z przejściem od gospodarki centralnie planowanej do systemu wolnorynkowego, poznać historię reform rynkowych w Europie Środkowej i Wschodniej, krajach byłego Związku Radzieckiego, Azji, na Bliskim Wschodzie, oraz w Afryce i Ameryce Łacińskiej, a także dowiedzieć się jaką rolą odgrywają współcześnie w gospodarce światowej gospodarki rynków wschodzących.


Kurs koncentruje się na wyzwaniach stojących przed gospodarkami rynków wschodzących i tych w okresie transformacji, tj. gospodrakami krajów o niskich i średnich dochodach. Zacznie się on od omówienia krótkiej historii komunistycznego systemu gospodarczego opartego na centralnym planowaniu w byłym Związku Radzieckim i Europie Wschodniej, jego ewolucji i upadku na koniec 1980./na początku 1990., a następnie przejściu do systemu wolnorynkowego w latach 90. dwudziestego wieku i wczesnych latach dwutysięcznych. Następnie poddane analizie zostaną doświadczenia reform rynkowych w Chinach i Indiach, oraz innych krajach Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Afryki Subsaharyjskiej i Ameryki Łacińskiej w tym samym okresie. Wreszcie, omawiane będą problemy współczesnej gospodarki światowej, a także kwestie związane z zarządzaniem gospodarką na poziomie globalnym i lokalnym, ze szczególnym naciskiem na gospodarki rynków wschodzących i ich rolę.

 

Kurs rozpoczyna się 24 listopada 2014 roku, 2014. Więcej informacji i zapisy na stronie www.coursera.org!