Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Post-communist transition and development issues, transformacja

Dyskusja “State Intervention into the Market: The Case of Belarus”

Oddział Fundacji Konrada Adenauera na Białorusi wraz z Wilfried Martens Centre for European Studies and European Humanities University (EHU) zapraszają na dyskusję “State Intervention into the Market: The Case of Belarus” z udziałem prezesa CASE, Christophera A. Hartwella: 16 czerwca, Wilno, kampus EHU.

 

Czy rząd białoruski powinien zmniejszyć interwencjonizm państwowy, czy utrzymać go na obecnym poziomie? Jak odnaleźć równowagę między korzyścią gospodarczą a potrzebami w kwestii bezpieczeństwa narodowego? Zwolennicy wolnego rynku twierdzą, że interwencjonizm rządowy powinien zostać ograniczony do minimum, ponieważ prowadzi do nieefektywnego przydziału zasobów, inni uważają, że jest on zasadny w przypadkach, gdy prawa rynku zawodzą.

 

Uczestnicy dyskusji będą się zastanawiać, jak osiągnąć równowagę pomiędzy wolnym rynkiem a gospodarką kontrolowaną przez rząd, biorąc za przykład Białoruś. Przemówienie wprowadzające wygłosi Prezes CASE, dr Christopher A. Hartwell.

 

Dyskusja odbędzie się 16 czerwca o 17:30 w Wilnie, na kampusie EHU (Valakupių g. 5-213).

Kontakt w sprawie wydarzenia: andronava.katsiaryna.m14 @ student.ehu.lt.

Więcej informacji: LINK