Dwóch bliskich współpracowników CASE, prof. Dusan Vujovic oraz dr Artur Radziwiłł, mianowanych na stanowiska rządowe

Z przyjemnością informujemy, że dwóch bliskich współpracowników CASE, dr Artur Radziwiłł i prof. Dusan Vujovic, zostało nominowanych na wysokie stanowiska w rządach swoich krajów. Dr Radziwiłł, który w latach 2004-2007 był Wiceprezesem Zarządu Fundacji CASE oraz pracował jako nasz ekspert, został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Prof. Vujovic natomiast – od 2011 CASE Fellow- powołany został na stanowisko Ministra Ekonomii Serbii.

Artur Radziwiłł specjalizuje się w makroekonomii, finansach publicznych oraz zarządzaniu strategicznym. Pracę doktorską z ekonomii obronił na Uniwersytecie Londyńskim, wcześniej studiował na Uniwersytetach Warszawskim, Sussex oraz Columbia, a także w Joint Vienna Institute. Przez ostatnie sześć lat pracował dla OECD, koncentrując się głównie na ekonomiach państw Azji Centralnej i Kaukazu.

Prof. Vujovic natomiast od lat blisko współpracuje z Instytutem Polityki i Ekonomii Międzynarodowej na Uniwersytecie Belgradzkim, gdzie początkowo pracował jako asystent, a następnie jako adiunkt i profesor. Jest ponadto długoletnim współpracownikiem Banku Światowego. Od 2011 pracował jako konsultant w dziedzinie innowacji, oraz reform budżetowych i sektora publicznego.