10 Kwi 2018

Dr Przemysław Kowalski nowym Prezesem CASE

Rada Fundacji CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych z przyjemnością informuje o powołaniu dr. Przemysława Kowalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Dr Kowalski jest doświadczonym międzynarodowym ekonomistą o wybitnych osiągnięciach akademickich i doradczych, specjalizującym się w badaniach z zakresu rozwoju gospodarczego i wzrostu, innowacji oraz mikro- i makroekonomii. Jest autorem wielu artykułów i książek poświęconych ekonomii i polityce gospodarczej.

Jako Prezes Zarządu CASE dr Kowalski będzie odpowiedzialny za opracowanie strategii rozwoju fundacji oraz określenie nowych możliwości jej finansowania. Ponadto będzie sprawował nadzór nad badaniami i projektami w obszarach wzrost i handel oraz innowacje. Zajmie się również opracowaniem i realizacją strategii komunikacyjnej CASE. Do jego obowiązków będzie należało także zarządzanie relacjami z kluczowymi partnerami fundacji i jej organizacjami córkami.

Dr Kowalski przez ponad piętnaście lat pracował w paryskiej siedziby Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), gdzie zajmował się badaniami i doradztwem w zakresie projekcji i nadzoru makroekonomicznego, a także ilościowymi i jakościowymi badaniami skutków gospodarczych polityki handlowej i polityk strukturalnych oraz tematyką inwestycji, konkurencji i wydajności. Ostatnio kierował projektami dotyczącymi znaczenia przewagi komparatywnej i zysków z handlu, a także globalnymi łańcuchami wartości, wpływem globalizacji na nierówności, handlem i inwestycjami przedsiębiorstw państwowych oraz międzynarodowym transferem technologii i równymi szansami przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Pracując w OECD blisko współpracował z rządami państw członkowskich, jak również z Komisją Europejską, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym, Światową Organizacją Handlu i innymi kluczowymi partnerami organizacji.

Wcześniej dr Kowalski pracował jako ekspert akademicki, specjalizujący się w ekonomii międzynarodowej, handlu i finansach. Współpracował m. in. z  CASE (od 1998 roku), Economist Intelligence Unit, Center for Economic Policy Research i Global Development Network. Posiada również znaczące doświadczenie w nauczaniu. Wykładał regularnie m. in. na University of Sussex w Wielkiej Brytanii, Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) we Francji i był wykładowcą gościnnym na wielu innych uczelniach.

Dr Kowalski ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwesytecie w Sussex w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Posiada tytuły magistra ekonomii uzyskane na Uniwersytecie w Sussex i na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem wielu akademickich stypendiów i nagród w Polsce, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.